Járás II.

Települések:

Almásháza, Alsószenterzsébet, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Baktüttös, Becsvölgye, Belsősárd, Bezeréd, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Boncodfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csertalakos, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gellénháza, Gomboszszeg, Gosztola, Gősfa, Gutorfölde, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsősárd, Lakhegy, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld, Milejszeg, Misefa, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Nemesnép, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszantandrás, Németfalu, Nova, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Pacsa, Padár, Pálfiszeg, Petőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pórszombat, Pölöske, Pusztaapáti, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Ramocsa, Resznek, Rédics, Salomvár, Sárhidam, Söjtör, Szentgyörgyvölcs, Szentkozmadombja, Szentpéterfölde, Szentpéterúr, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Tilaj, Tófej, Zalabaksa, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentmihály, Zalaszombatfa, Zalatárnok, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd